CD's

Aan onderstaande cd's hebben John Kuiper en/of Peter Sneep hun medewerking verleend. De cd's worden te koop aangeboden na afloop van de uitvoering van de MarcusPassie, maar u kunt ze ook hier bestellen: maak het aangegeven bedrag + € 2,50 verzendkosten over op girorekening 8077259, t.n.v. Tamtam Theater te Enumatil, o.v.v. de titel van de cd.