John Kuiper en Peter Sneep

... kennen elkaar van de gereformeerde Pedagogische Academie in Amersfoort/Zwolle (1982-1986). Met nog drie anderen vormden zij de cabaretgroep Talkpoeder (cd 'Vanmorgen stond ik op'). Samen vormen ze Tamtam, dat interactief theater biedt, waarin kinderen zelf een belangrijke rol kunnen vervullen, zowel in het meespelen, zingen en het bepalen van de richting waarin het stuk zal verlopen. Drie jaar lang gaven ze interactieve voorlichting over het werk van De Verre Naasten (DVN) op gereformeerde basisscholen. Daarnaast zijn ze ook regelmatig betrokken bij het presenteren van kleinere tot grotere evenementen en geven ze hun eigen cabaretvoorstellingen.
U vindt hun adresgegevens op de contactpagina.

John Kuiper

... (1963, Hengelo) is docent drama aan het AOC-Terra in Oldekerk en aan het Gomarus College in Groningen. Peter Sneep op het drieklaviers Pels en Van Leeuwen-orgel in de Sint Jan de Doper te Waalwijk.Hij volgde een cursus dramaschrijven bij de Media Academie in Hilversum en diverse cursussen op het gebied van theater. Hij schreef zo'n tien toneelstukken. Ook geeft hij cursus op het gebied van drama (voor scholen), het vertellen en het lezen (van Bijbelgedeelten).

Peter Sneep

... (1962, Rotterdam) is redacteur binnenland en muziek bij het Nederlands Dagblad in Barneveld. Hij is organist van een aantal vrijgemaakt gereformeerde kerken in zijn woonplaats Amersfoort. Orgellessen volgde hij onder meer bij Hetty Koelewijn en Gerrit 't Hart. Hij componeert naast toneel- en cabaretliedjes ook kerkmuziek. Het begeleiden van gemeentezang is zijn lust en zijn leven. Hij maakte vijf cd's waarop hij psalmen, gezangen en (nieuwe) kerkliederen begeleidt.