het lijdensevangelie gelezen
afgewisseld met gemeentezang

John Kuiper - voorlezer
Peter Sneep - orgel